2015

Latające Ptaki Stanisława Ekiera

Nadając komentarzowi Tytuł „Latające Ptaki” to chyba nieporozumienie?
Jednak tak nie jest. Ja z całą świadomością nadaję tym zdjęciom taki właśnie Tytuł ! Jest to tak nienaturalne, że aż budzi zdziwienie, z kim i z czym mamy do czynienia?

W tej bardzo interesującej serii zdjęć dominuje zainteresowanie głównie istotą tak lotu jak i jego szybkości.
Dla nas normalnie spoglądających na lecące Ptaszki interesuje głównie ich wygląd i szybkość oraz różnorodność tych podniebnych lotów na przestrzeniach naszego barwnego krajobrazu.

W większości tych zdjęć dominuje otaczająca nas przyroda maleńkie (nie wszystkie) patki widzimy i przypatrujemy się ich przeróżnym lotom, które pochłaniają nam często wiele czasu. Przecież są ładne i ładnie latają tak samotnie jak i zbiorowo!

Stanisław zainteresował się nie tyle ich wyglądem i ich lotnymi harcami, lecz istotą samego szybkiego lotu rejestrowanego przez dłuższe czasy aparatu fotograficznego.

Pejzaż przyrody odszedł na dalszy plan! Piękno przyrody zniknęło w szarości lekko zabarwionej rzeczywistości. Ptaki też są zniekształcone w swoim kształcie.

Dominują w tych widokach poziome linie tak rozciągniętej zieleni jak i linii przelotu ptaka pojedyńczego jak i lotów zbiorowych, w których następuje całkowite pomieszanie tego zbioru latających ptaków!

Tym samym Stanisław Ekier pokazał nam całkiem inny obraz tej rzeczywistości, którą fotografował! Jest to ciekawy też obraz przypominający malarstwo, które przecież właśnie szybkim pociągnięciem pędzla osiąga podobny efekt!


Godne też zauważenia są białe rozmycia przypominające mgły, z których wylewają się fragmenty rzeczywistości tak realnej jak i fantazyjnej! Warto spokojnie przyjrzeć się tym zdjęciom i odkrywać to, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne.

Warszawa, marzec 2015