2014

Lech Charewicz - Generał Stefan Starba-Bałuk 1914 – 2014

Polska pożegnała Wybitnego Żołnierza Stefana Starba- Bałuka
Związek Polskich Artystów Fotografików pożegnał wybitnego Fotografika


Nie często się zdarza, aby jeden człowiek miał tyle pozytywnych cech, którymi czynnie się zajmował i osiągał znaczące sukcesy.
Lista jego osiągnięć i odznaczeń jest imponująca i godna „ Głębokiego Pokłonu” .

Nie mnie skromnemu fotografowi jest oceniać jego wielorakie sukcesy i działania.
Mogę tylko z wielkim szacunkiem wymienić najważniejsze zasługi i dokonania.
Już w 1939 roku znalazł się we Francji w 10 Brygadzie Pancernej gen. S. Maczka
W 1944 jako Cicho-ciemny spadochroniarz został zrzucony nad Polskę.
Podjął konspiracyjną służbę w Kwaterze Głównej AK.

Jako Fotoreporter dokumentował niemieckie umocnienia w Warszawie
W Powstaniu Warszawskim walczył w plutonie „Agaton” batalionu „Pięść”
Order Virtuti Militari otrzymał za przejście kanałami do gen. „Bora”
Po wyzwoleniu działa w antykomunistycznym ruchu oporu - dwa lata więzienia.

W 1950 Rozpoczyna pracę fotoreportera – 1952 Centralna Agencja Fotograficzna
Jako dokumentalista dokumentował tragiczny okres w życiu kraju- ukazywał – „Dni Powstania 63 dni”
1970 – zostaje członkiem ZPAF
Jako Artysta jest autorem wielu wystaw i albumów historycznych --m.in. „Miasta Nieujarzmionego – krajoznawczych m.in. „Cztery Pory Roku” - „Polacy na frontach II wojny
Światowej” - „Warszawa stolica Polski”- „Dni okupacji” – „Warszawa 1995” Armia „Krajowa 1999”
Autor książek m.in. „Byłem Cichociemnym” – „Wspomnienia Spadochroniarza”
Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari
Czynnie udzielał się na rzecz środowiska kombatanckiego
Był inicjatorem budowy pomnika AK przed siedzibą Sejmu
Dokładniejsze dane o Generale – Artyście Fotografiku w Internecie

Warszawa, 17 lutego 2014