2014

Twarze Znalezione – Między Światłem a Cieniem

Beata Brząkalik uprawiając swoją sztukę Fotografii potrafi bardzo dokładnie przyglądać się otaczającej Ją przyrodzie !
Ważne w tym spojrzeniu jest jeszcze zwrócenie uwagi na dwie odmienne stany oświetlenia tego wszystkiego, co nas otacza i nas wszystkich też dotyczy. Dzień i Noc wyznaczają nasze formy życia i aktywności tak poznawania świata jak i dostosowywania się do niego uwzględniając właśnie Jasność i Ciemność!

W przypadku dziennego oglądania rzeczywistości dominuje jasność, ale cienie, które też się pojawiają tworzą obraz dwuwymiarowy – fragmenty dobrze widoczne i fragmenty znikające w szarościach czy nawet w ciemnościach.
Wszystkie kamienie, które nas otaczają mają różne kształty i różne wymiary. To, czego nie możemy zobaczyć w maleńkim kamyczku nagle pojawia się w dużym głazie właśnie dzięki różnorodności światła na nie padającego. Tym samym mamy do czynienia z pewną grą światła i cienia.

Słońce nasze światło jest w ruchu i w każdej chwili znajduję się w innej pozycji
Tym samym mamy do czynienia z zmiennymi wizerunkami otaczającej nas przyrody.
Beata Brzakalik upatrzyła sobie duże kamienie. Przypatrując się im w tych różnych momentach oświetlenia potrafiła zobaczyć coś, co przypomina twarze ludzkie. Fotografując je właśnie w tym momencie czasowym osiąga efekt taki, jaki sobie życzyła zawierając przyjaźń z tymi tworami przypominającymi nam nasze ludzkie twarze.

Ale żeby to zobaczyć trzeba się dobrze przypatrzyć z przekonaniem pewnej radości odkrycia wizerunku trochę ludzkiego w twardym Kamieniu.
Bo przecież kamień dużych rozmiarów nie kojarzy się nam z naszym wizerunkiem jest po prostu kamieniem!

Za to my jesteśmy ponad nim czymś więcej – jesteśmy odkrywcami ciekawego człowieka.
I właśnie Beata jest taką odkrywczynią czegoś co nam fotografującym prawie wszystko trochę uchodziło z naszych powszednich poszukiwań piękna przyrody.

A kamień może być też piękny – to już wiedzieliśmy z wielu swoich pobytów w górach i różnych przestrzeniach kamiennych. Beata Brząkalik pokazuje nam uczłowieczone kamienie warte zobaczenia!

Warszawa, wrzesień 2014