2012

Marek Stańczyk - „Panoramiczne spojrzenie”

Panoramiczne spojrzenie na otaczający nas świat jest nam przypisane od zawsze. Poruszając oczyma i głową i widzimy prawie wszystko, co dookoła nas otacza. Tym samym jest to oczywistość, która pozwala nam widzieć wszystko dookoła nas. Obiektyw fotograficzny ma swoje ograniczenia w rejestrowania przestrzeni. Tą niedogodność opanowaliśmy i potrafimy tworzyć obrazy panoramiczne, które nas bardziej cieszą niż zwykłe kadry.

Marek Stańczyk obserwując z rodzinnego domu nasze śląskie pejzaże spoglądał chyba od zawsze właśnie panoramicznie. Pamiętam Jego pierwszą poważniejszą wystawę w bytomskiej rozpadającej się kamienicy, na której zaprezentował właśnie swoje pierwsze jeszcze nie całkiem poprawne spojrzenie na tą szeroką perspektywę. Już wtedy czuło się, że to kadrowanie jest mu przypisane, choć wtedy jeszcze trochę nie opierzone.

Gdy technika i dojrzałość osiągnęły wysoki poziom zaprezentował w roku 2008 na Wystawie w ALTUS-sie cykl „Duchy przemysłu”. Byłem pod wrażeniem a pamięć o tych panoramach pozostała do dziś i dlatego pozwalam sobie tak przypomnieć te fotografie jak i klimaty towarzyszące jej powstawaniu.

Najlepiej będzie, gdy zacytuję samego Marka....
Projekt DUCHY PRZEMYSŁU w roku 2008 obejmował fotografie panoramiczne obiektów przemysłowych. Dokumentacja obejmowała zakłady przemysłowe z zewnątrz oraz wewnątrz w tym tereny poprzemysłowe.
Prezentowane ówcześnie /w roku 2008/ fotografie miały uzupełnienie w postaci prezentacji multimedialnej pod tym samym tytułem /GHOST OF INDUSTRIAL/ na kanale You Tube.
Do chwili obecnej zbieram sukcesywnie materiał zdjęciowy, archiwizując działające zakłady przemysłowe, selekcjonując z nich miejsca, które są przeznaczone do likwidacji lub wyłączone z eksploatacji. W okresie 2008 - 2011 uzbierałem materiał do kolejnej wystawy o tym samym tytule z numerem 2.0.

Wiele sfotografowanych miejsc jest przykładem obojętności społeczeństwa wobec zabytków przemysłowych.
Bierność władz i nie podejmowanie decyzji o zabezpieczeniu tych pamiątek - zaowocowało dewastacją wielu pięknych wież szybowych, obiektów magazynowych, maszynowni oraz maszyn. Podczas realizacji materiału wykonałem wiele ujęć filmowych - które zawarłem w autorskich filmach tytułując je MADE IN SILESIA. Unikając powielenia tytułów, filmy nazwałem "Industrial Landscape" /Przemysłowy Krajobraz/. W chwili obecnej moje filmy stanowią jedyne naoczne - widzialne - procesy likwidacyjne oraz zmiany w krajobrazie śląskim........

Ten przemysłowy dokument już podczas swojej pierwszej prezentacji stał się wydarzeniem artystycznym jeszcze wtedy nie do końca uznanym. Ale jak to często bywa o dobrych i godnych pamięci wydarzeniach się nie zapomina i dlatego tą prezentację Marka Stańczyka pozwalam sobie tak pokazać jak i skomentować.
Sądzę, że kolejne komentarze przybliżą nam większą ilość tej ciekawiej na moich Komentarzach pozwalam sobie tak skomentować jak i pokazać tylko fragment Jego bogatej śląskiej fotografii. Moja perspektywa spojrzenia na śląską krainę się zmieniła i dlatego z tej dalszej odległości jeszcze bardziej doceniam tą naszą fotografię i jej twórców. W kolejnych komentarzach znajdą się kolejne odkrywcze przemysłowe pejzaże Marka!

Kanał publikacji filmowych: http://pl.youtube.com/fredmentor

Warszawa, styczeń 2012