2012

Andrzej Dudek-Dürer - „Fotografia tożsamości osobistej”

Komentarz ten to skromna próba przybliżenia sylwetki Andrzeja Dudka-Dürera i filozofii jego życia i jego sztuki. Nie jest to zadanie łatwe, bo interpretacja jego działań jest bardzo różnorodna. Jej zrozumienie i ewentualna akceptacja to dopiero przyczynek do zrozumienia tak samego siebie jak i działań takiego artysty, jakim jest Andrzej Dudek-Dürer.

Ja sam mam kłopoty tak z akceptowaniem tej sztuki jak i jej komentowaniem. Jednak jestem pełen uznania za ciekawą fotograficznie realizację tej bardzo osobistej filozofii życia i uprawianej sztuki.

Trzeba być artystą przekonanym wewnętrznie tak do samego siebie jak i do uprawianej sztuki. Andrzej Dudek-Dürer jawi się nam właśnie jako artysta wyjątkowy w pełni akceptujący swoją filozofię i potrafiący ją nam różnorodnie przekazywać.

Aby komentarz był rzetelny to muszę się wesprzeć tekstem autorskim, który jest uzupełnieniem Wystawy a teraz komentarza. A ocenę oraz interpretację tego życia i uprawianej sztuki pozostawiam każdemu z czytelników. Podpisy pod zdjęciami mogą nam ułatwić zrozumienie tej dość trudnej do akceptacji sztuki.

Andrzej Dudek-Dürer o fotografiach z „Wystawy „Meta Przemiana II, Andrzej Dudek-Dürer, Żywa Rzeźba”: od 1969 realizuję life performance Sztuka Butów – Sztuka Spodni – Sztuka Andrzeja Dudka-Dürera / żywa rzeźba / w Miejscach, w których się Pojawiam... Buty i spodnie są używane od 43 lat. Podawane są one regularnej naprawie oraz różnego rodzaju formom dokumentacji – fotografia, obiekty, video, grafika, rysunek... Wchodzą one w stały kontakt z odbiorcą / często nieświadomego udziału w relacji artystycznej (...) Sztuka jest dla mnie sposobem, możliwością, autorealizacji komunikacji i kooperacji... Moje Życie jest Sztuką (...)

Idea tej prezentacji to ukazanie procesu przemiany trasformacji wynikających z bardzo subiektywnych doświadczeń – świadomość reinkarnacji, jak i obiektywnych, śmierć ojca i brata. Jedno i drugie doświadczenie ukazuje ciągły proces w realizowaniu projektów artystycznych, poprzez poszukiwania w dziedzinie fotografii jak również w nowych technologiach cyfrowych zarówno w kompozycjach muzycznych czy realizacjach video.
Moja twórczość to refleksja nad czasem, trwaniem i przemijaniem, materialnością i duchowością. Przez pryzmat idei i performance Żywej Rzeźby dokonuję autoanalizy w obszarze doświadczenia zewnętrznego jak i wewnętrznego, relacji z sobą jak i każdym spotkanym na mojej drodze życia odbiorcą.

Andrzej Dudek-Dürer – fotograf, performer, artysta sztuki mediów, kompozytor, i muzyk. Od 1969 roku realizuje life performance w Miejscach, w Których się pojawia... Do roku 1978 Andrzej Dudek-Dürer żyje w izolacji. W 1979 roku rozpoczyna realizację projektów SZTUKI PODRÓŻY na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, Meksyku, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Południowej, Japonii. Prezentował swoją twórczość i prowadził wykłady m.in. Art. Institute w Chicago; Academy of Art. Collage w San Francisco; National deMusica w Mexico City; The City Art Institute w Sydney: ASP w Gdańsku; Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Stypendysta Ministerstwa Kultury w 2002. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011.

Warszawa, lipiec 2012