2012

Marta Dąbrowska - „Fotografia ludzkich losów”

Marta Dąbrowska to wschodząca postać śląskiej fotografii. Jest pierwszą Laureatką Nagrody „dla młodego twórcy” im. Anny Chojnackiej Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w Katowicach!
Uprawiana przez nią fotografia jest specyficzna. To fotografia zmuszająca nas widzów do zastanowienia się nad kondycją naszego człowieczego ciała. Formą tego przekazu nie jest cielesność w formie dosłownej, lecz zastosowanie uproszczonych form graficznych nawiązujących i symbolizujących nasze ludzkie dolegliwości połączone z naszymi wizjami realnymi i fantasmagoriami nas ogarniającymi.
Studia plastyczne pozwoliły i dały jej swobodę do łączenia różnych technik z fotograficznym podłożem. Właśnie ta swoboda wypowiedzi czyni z nich znaczący i ciekawy przekaz tak optyczny jak i zmysłowy!

Marta Dąbrowska została nagrodzona za zestaw zdjęć: „Podróże”. Zestaw teraz prezentowany z cyklu „Szablony” jest pewnym uzupełnieniem a właściwie wprowadzeniem do istoty przemyśleń tak naszych jak i autorki tych fotogramów. Są to moje bardzo osobiste skojarzenia jednak pokrywające się z nic nie znaczącym (a może jednak znaczącym) faktem przysłania mi właśnie w takiej kolejności zdjęć do komentarza.

Szablony połączone z fragmentami ciała ludzkiego dość wstrząsająco wprowadzają nas w życiowe problemy ciała jako takiego – prostota szablonu podkreśla i wzmacnia złożoność naszej cielesności. Przeciwstawne formy wzorowane na ludzkim ciele lub z niego się wydobywające nadają tym zdjęciom dość wstrząsający widok. Zmuszający nas do zastanowienia się nad istotą przemyśleń autorki i sprowokowania nas do własnych przemyśleń i skojarzeń. I o to chyba autorce właściwie chodziło?

I nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, każdy z nas znajdzie w tych obrazach swoje własne przeżycia i boleści. Jednocześnie jest wolność wyboru dowolnych interpretacji. Tym samym zaczynamy nawiązywać dialog z autorką, pomimo faktu, że jej nie znamy i prawie o niej ni nie wiemy. W tym tkwi właśnie istota siły oddziaływania sztuki wrażliwej i budowanej na ludzkiej koegzystencji oraz uruchamiającej nasza wyobraznię.
Dlatego tez nie podejmuję się jednoznacznie opisać tego zestawu zdjęć! Wystarczy, że jestem pod wrażeniem, i sądzę, że kolejni widzowie tych fotogramów będą je dość tak pamiętać jak różnorodnie oceniać.

Ta prezentacja jest zapowiedzią kolejnego nagrodzonego zestawu „Podróże pomniejszone”. Tym samym my też wybieramy się w podróż w czasie z oczekiwaniem na kolejny komentarz do zdjęć Marty Dąbrowskiej. Muszę sam się przyznać, że nie do końca jestem wstanie zrozumieć myśli przewodniej, którą bym w całości zaakceptował. Sądzę ze dopiero przy opisywaniu kolejnego zestawu właśnie tego nagrodzonego i bardziej fotograficznego przy tym jeszcze bardziej wstrząsającego dojdę do jakiejś rozsądnej konkluzji.
Tym samym pozwalam sobie szanownych czytelników i autorkę narazić na pewną dozę wyczekiwania.

Bo dopiero te dwa zestawy zdjęć dadzą nam jakiś pełniejszy obraz przemyśleń i wniosków, jakie się kryją w głowie wrażliwej osoby. Autorce składam wyrazy uznania za odważne i nowatorskie podjęcie tematu wrażliwego, jakim jest nasza cielesność – kończąca się śmiercią nas wszystkich.
Jednoznacznie nam to pokazuje ostatni fotogram!

Nominowane do nagrody były też: Joanna Nowicka i Anna 66.

Joanna Nowicka – „Radosny reportaż”
http://www.koniakowski.pl/2011-12.html
Joanna Nowicka – „Fotograficzny przegląd architektury powojennej 1945-1989 w Województwie Śląskim”
http://www.koniakowski.pl/2011-18.html
http://joannanowicka.blogspot.com/

Anna 66 - „Projekcje fantazyjne”
http://www.koniakowski.pl/2011-11.html
Anna66 Andrzejewska „Humantria”
http://www.koniakowski.pl/2011-22.html
http://anna66.carbonmade.com/
Forum
http://plfoto.com/96714/autor.html

Warszawa, czerwiec 2012