2010

Grzegorz Klatka - „Koniec Świata” – na szczęście tylko tygodnika

Rasowy fotoreporter, jakim jest Grzegorz Klatka sięga do swoich fotograficznych korzeni.
Przypomina nam historię naszego bardzo ciekawego i nowoczesnego na owe czasy tygodnika „Świat”. Gazety, która preferowała fotoreportaż i skupiła wokół siebie wybitnych polskich fotografów z reporterskim zacięciem.


Warto przypomnieć takie nazwiska jak; Władysław Sławny, Konstanty Jarochowski, Jan Kosidowski, Eustachy Kossakowski, Wiesław Prażuch, Zbyszko Siemaszko, Tadeusz Rolke, Henryk Jurko, Zdzisław Małek. Oni i wielu innych nadało właśnie „Światu” ten styl ten-szyk, który nie odbiegał od osiągnięć Magazynu „Life” czy „Paris Match.
Jednak nie mnie opisywać historię tego tygodnika.

Zrobił to znacznie lepiej i z reporterskim zacięciem właśnie Grzegorz Klatka : proszę sięgnąć do Jego oryginalnego tekstu: „Koniec Świata”
Ja jestem zadowolony, że mogę ten ciekawy tekst zamieścić w tych naszych śląskich komentarzach i zwrócić uwagę na fakt szanowania tradycji jak i przypominania tych, od których uczyły się całe pokolenia fotoreporterów. A fakt, że czynią to nasi śląscy fotoreporterzy może tylko cieszyć.
Komentarze związane z tym tematem:
Śląskie Dokumentalistki!
Arkadiusz Gola - Fotografia Prasowa na Śląsku w 60. i 70. latach XX wieku w dwóch największych regionalnych dziennikach: Trybuna Robotnicza, Dziennik Zachodni
Stanisław Jakubowski „Zawsze blisko” Fotografia prasowa
Stanisław Gadomski – „Dawne i nowe Kserofotografie”
Kazimierz Seko - "Dokumentalista całej epoki"
Kazimierz Seko 1917 – 2006 Wielka postać Śląskiej Fotografii Prasowej
Stanisław Sputo – „Porozumienie Jastrzębskie”
Józef Wolny - SMS z Haiti
Andrzej Marczuk – „Pozdrowienia z Chorzowa”
Krzysztof Gołuch - przełamujący stereotypy

Adam Hiltawsky „Odchodzące Górnicze Orkiestry”
Radosław Kazmierczak - „Młodzi”
Piotr Szymon (1957 – 2005) Fotograf, który kochał ludzi!

listopad 2010