2010

Janusz Moczulski - „ŚLĄSK Z NIEBA”

Pisząc o śląskiej fotografii nie sposób nie zauważyć lotniczej fotografii Janusza Moczulskiego. Szczególnie teraz, gdy pragniemy przedstawić inne oblicza śląskiego krajobrazu. Nasz szaro-bury wizerunek tej części Polski został bardzo realistycznie utrwalony przez starsze pokolenie naszych fotografików. Młodzi potrafią już spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość inaczej i bardziej radośnie.

Janusz Moczulski już od roku 2002 i wcześniej starał się nam przybliżyć fotograficznie walory przyrodnicze regionu w połączeniu z zagrożeniami ekologicznymi przy użyciu barwnej fotografii z lotu ptaka.

Jego przygoda tak z fotografią jak i z lotniczym modelarstwem rozpoczęła się już w katowickim Pałacu Młodzieży. Przecież wielu z nas katowiczan właśnie tam zaczynało swoją poważną i popartą pasją edukację. Z modelarstwa do prawdziwego latania droga prowadziła przez Aeroklub Śląski, w którym już w roku 1964 otrzymał legitymację.

Wykształcenie techniczne Politechnika Śląska nie stłumiło pasji i zainteresowań kondycją śląskiej przyrody. Zaowocowało to w roku 2005 ciekawym Albumem „ŚLĄSK Z NIEBA” autorstwa Janusza Moczulskiego. Ten ciekawy album został w latach wcześniejszych zasygnalizowany serią wystaw poświęconych właśnie tak przyrodzie śląskiej jej kondycji i jej zagrożeniom. A wszystko to z lotu ptaka. Tym samym całkiem inaczej niż my chodzący po ziemi widzimy i fotografujemy.

Prezentując kilkanaście zdjęć z tego Albumu pozwolę sobie zacytować słowa pana Bogdana Gieburowskiego;
--- Fotogramy c cyklu Śląsk z nieba” przedstawiają problemy ekologiczne nękające nasz region, a także prezentują miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych w województwie śląskim.
--- Zdjęcia lotnicze pozwalają na pokazywani zarówno szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko, jak i wszelkich podejmowanych działań naprawczych.
--- Oprócz walorów estetycznych, mają niewątpliwe walory edukacyjne. Są doskonałym narzędziem wspomagającym prowadzenie zajęć zarówno z młodzieżą szkolną, jak i osobami dorosłymi.
--- Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem fotografii lotniczej pozwalają uczestnikom spojrzeć na ziemię z perspektywy szerszej, na co dzień niedostępnej, a album „Śląsk z nieba” posiada wszelkie cechy pozwalające na polecenie go do wykorzystania w ośrodkach edukacji ekologicznej podczas prowadzenia zajęć. Bogdan Gieburowski Zastępca Dyrektora RDLP ds.Gospodarki leśnej.

Do tej oceny tak Albumu jak i zdjęć niewiele już mogę dodać, całkowicie się z tym zgadzam! Dokonując wyboru do tej prezentacji pozwoliłem sobie na wybór zdjęć zielonego śląska. Z jednym wyjątkiem; „Pył i powietrze” to zdjęcie otrzymało Główną Nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Ekologia w obiektywie” organizowanym przez koncern Bayer .
Pominąłem zdjęcia terenów przemysłowych i zdewastowanych pomimo tego, że też są bardzo urokliwe i godne pokazania. Jednak tych ponurych zdjęć już jest dość dużo w moich komentarzach w wykonaniu innych fotografików.

Warto było powrócić do tego Albumu z kilku powodów- zdjęcia są urokliwie malarskie chyba tak jak przyroda, ale aby to zauważyć i dobrze fotografować trzeba mieć wrażliwość i dobre oko fotografika a takim na pewno jest Janusz Moczulski.
Album „Śląsk z nieba” Janusz Moczulski Górnośląska Oficyna Wydawnicza Katowice 2005

sierpień 2010