2010

Waldemar Jama - „Fotografia”

Waldemar Jama to znacząca postać polskiej i śląskiej fotografii. Pedagog prof. ASP Katowice aktualnie ASP Gdańsk. Laureat Nagrody Gloria Artis .

Prezentując Jego fotografię pozwolę sobie wesprzeć się wypowiedziami prof. Alicji Kępińskiej: Waldemar Jama jest twórcą znakomicie rozumiejącym naturę współczesnej fotografii, oraz jej usytuowanie w sztuce. Rozumienie to jest generalną platformą, w odniesieniu, do której zbudował on własną, intrygującą wypowiedz artystyczną.

Wizerunki
Autor wypracował w swoich utworach specyficzny sposób spoglądania na realność i „nauczył” tego spojrzenia swoja kamerę: patrząc dokumentuje rzeczy świata i zamienia je w zjawiska.

Głowy
Tak powstają obrazy magiczne. Sprzyja temu efektowi metoda tworzenia serii typologicznych, które sięgają do traumatycznych doznań kulturowych. Dzięki temu fotografowane obiekty stają się czymś więcej, niż były w swoim projekcie wyjściowym.
Prof. Alicja Kępińska (fragment recenzji) 2000

Fantomy
Po tych mądrych i wymownych słowach mnie skromnemu komentatorowi niewiele pozostaje do powiedzenia o fotografii Waldemara Jamy, z którą spotkałem się już przed bardzo wielu laty w Katowickim Towarzystwie Fotograficznym. Tam na naszej ścianie ocen fotogramy Waldemara przeważnie wisiały po lewej stronie, czyli tej najwyżej punktowanej. A fotogram rozpoczynający tą prezentację już wtedy był tym, który jednoznacznie kojarzył się z formą uprawianej fotografii przez niego

Podróże
Właśnie na tych naszych wtorkowych spotkaniach w KTF tak Waldemar Jama i Jan Zegalski wyznaczali nam młodym poziom prac, które byłyby akceptowane przez artystów ze Związku Polskich Artystów Fotografików.

Śląskie rydwany
Kolejne spotkania i rozmowy już w ZPAF utwierdzały mnie tak w doskonałości technicznej jak i w przekazie mentalnym fotografii uprawianej bardzo konsekwentnie przez Waldemara.
Właśnie taka postawa i umiejętność podzielenia się z swoimi przemyśleniami fotograficznymi nieraz wypowiadana dość zdecydowanie wzbudza mój szacunek i utwierdza, że Waldemar Jama nie bez powodu zasiada w Radzie Artystycznej ZPAF.

kwiecień 2010