2010

PICTORIAL TEAM

Kolejna grupa twórcza PICTORIAL TEAM

Mieczysław Wielomski to znana postać w polskiej fotografii . Dość kontrowersyjna. Jednak taka etykietka spotyka u nas w Polsce każdego, kto ma swoje bardzo zdecydowane poglądy tak artystyczne jak i osobiste i potrafi bezkompromisowo je prezentować. Znam Mietka od ponad 30-tu lat i dość często z jego poglądami na sztukę się nie zgadzałem. Jednak jego konsekwencja w propagowaniu swoich idei artystycznych oraz dar przekazywania swojej fotograficznej pasji innym młodym fotografom budzi mój szacunek. W ciągu tych wielu lat naszej znajomości Mietek gromadził wokół siebie kilka grup twórczych.

Ci, którzy z nim wytrwali stawali się dobrymi fotografami. Nie byli zwykłymi naśladowcami aktualnej idei Wielomskiego byli już twórcami z własnym zdaniem. Choć nieraz naznaczonym piętnem Mistrza.

Tak też jest w tym prezentowanym aktualnie zestawie grupy. Ich kredo sprowadza się do stwierdzenia ; Jesteśmy zespołem fotografującym w konwencji MODERN PICTORIALIZMU. Nawiązują - choć nie do końca – do neopictorialistów - fotografii artystów uprawiających fotografię subiektywną. I tu dochodzimy do wspólnego mianownika, czyli do interpretacji. Przecież prawie wszyscy wykonując swoją autorską fotografię dokonujemy swoistą interpretacje fotografowanej rzeczywistości.

Nawet fotografia prawie dokumentalna reporterska jest przetworzona przez fotografa – czasem naciśnięcia migawki – wyborem kadru – umieszczeniem w ważnym punkcie obrazu wybranego przez nas tak człowieka jak i obiektu. Już wtedy dokonujemy swoją osobistą interpretację wykonywanej fotografii. Fakt, że inspiracją fotografii uprawianej przez TEAM są znane dzieła sztuki czy fotografii jest tylko wyrazem szacunku do dokonań mistrzów. Bo nie są to przecież ich kopie czy nieudolne naśladownictwo. Wielu znakomitych fotografików korzystało z formy tak kolarzu jak i innych zabiegów formalnych, aby po swojemu przedstawić swój obraz świata oraz swój stosunek do fotografowanego obiektu. Ja też swoje śląskie pejzaże poddając zabiegom graficznym chciałem wzmocnić oddziaływanie na widza i oddać swój jednoznaczny, czyli dramatyczny stosunek do przeżywanego śląskiego krajobrazu. A kolaże to kolejna forma montowania mojej wyimaginowanej stalowej fascynacji.

Dlatego akceptuje nowe narzędzie, jakim jest Photoshop, które daje kolejne możliwości składania i przetwarzania fotografowanego świata. Przedstawiona nam rzeczywistość jest tajemnicza a jej oglądanie pozwala tworzyć swoje własne wizje i przemyślenia ! Zwartość tak tematyczna jak i formalna wzmacnia to oddziaływanie i świadczy o konsekwencji członków grupy. Zmuszając ich jednocześnie do wysiłku stworzenia czegoś swojego a jednak podobnego do całości aktualnie opracowywanego tematu. W tym tkwi siła zbiorowego wysiłku twórczego grupy pasjonatów fotografii skupionej wokół Mieczysław Wielomskiego.

marzec 2010