2010

Wojtek Kukuczka „Nepal – Coca Cola”

Coca Cola

Coca Cola stała się symbolem kultury zachodu, kapitalizmu, wolnego rynku, demokracji i dobrobytu. Ludzie żyjący w Nepalu nie osiągnęli jeszcze zachodniego etapu rozwoju cywilizacyjnego. Gospodarka Kraju jest skromna, ustrój demokratyczny zagrożony, ludzie często żyją na ulicy. Najważniejszym celem staje się zaspokojenie podstawowych potrzeb. Bez wątpienia imponuje im zachodni styl życia, w którym ich zdaniem nie ma biedy, niesprawiedliwości, ograniczeń swobód. Symbolem tamtej rzeczywistości, flagą kultury zachodu staje się logo Coca Coli. Ludzie chętnie eksponują je na swoich domach, zakładach pracy, miejscach użyteczności publicznej. Idealizują świat zachodni, rozumieją go tak jak został im przedstawiony w filmach i kolorowych gazetach. Manifestują aprobatę dla wartości, których nigdy nie doświadczyli.

Tworzą makiety zachodniego świata, które jednak nie zakrywają całej ich rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, wraz z otaczającym je światem tworzą niesamowite zestawienie nie pasujących do siebie elementów, które pokazują dysonans pomiędzy kulturą etniczną a kulturą materialną.

Wojtek Kukuczka

Nasze wyobrażenia o egzotycznych krainach!
Dziwimy się, że wielu zagranicznych gości odwiedzających nasz kraj odbiera go ze zdziwieniem i niedowierzaniem. Przecież jesteśmy bardzo ważnym punktem na kuli ziemskiej. Mamy bardzo dobre mniemanie o sobie jak i o naszym kraju.
A jakie mamy wyobrażenie o innych dalekich państwach i ich mieszkańcach?
Bardzo często powierzchowne i mylne. Czy tak nie jest w stosunku do Nepalu?
Dla mnie Nepal to kraina bardzo starej kultury i modlących się mnichów. Jakże to powierzchowne i płytkie! A jednak tak jest.

Dlatego ten zestaw zdjęć Wojtka Kukuczki jest dla mnie odkryciem całkiem innego Nepalu. Kraju biednego, lecz już zakochanego w tym, co niesie w swojej reklamie zachodnia cywilizacja. Coca Cola to symbol Ameryki ja osobiście pamiętam, że w czasach mojej młodości, czyli w okresie zimnej wojny odwiedziłem jako małe dziecko Wystawę „Oto Ameryka” i co z niej do dzisiaj pamiętam niestety Coca Colę i kształt tej wtedy bardzo ciekawej butelki. Smaku Coca Coli to nawet wtedy jeszcze nie znaliśmy, bo ten zakazany napój - symbol zachodniego Imperializmu do nas nie docierał. Tym samym czy ja się powinienem dziwić Nepalczykom? Chyba nie.

Wracając jednak na fotograficzną ziemię warto podkreślić jednorodność kolorystyczną i tematyczną tego zestawu. Szczególnie, gdy jesteśmy zalewani wystawkami z podróży zawierającymi same ciekawostki nieskładnie zestawione mające nas porazić swoim pięknem i techniczną poprawnością bez żadnej myśli przewodniej.

luty 2010