2010

Alfred Ligocki 1913 – 1984 - Nasz Wielki Przyjaciel!

Jubileusz 30- lecia Galerii KATOWICE zmusza do refleksji i przypomnienia sobie o tych naszych przyjaciołach, którzy byli nam bliscy i którzy znaczyli wiele dla naszej Galerii.

Takim naszym Wielkim Przyjacielem był niewątpliwie Alfred Ligocki. Ja miałem przyjemność poznać go jeszcze w Katowickim Towarzystwie Fotograficznym.

A zaszczyt spotkał mnie, gdy otwierał i omawiał moją wystawę „Dokumentacja Subiektywna” eksponowaną w Bytomiu w roku 1975, jeszcze przed dostaniem się do Związku. Omawianie wystawy przez już uznanego krytyka sztuki, jakim był Alfred Ligocki to było coś wielkiego.

Potem już w Okręgu Śląskim ZPAF gdzie bywał stałym gościem i przyjazną duszą miałem okazję pogłębić tą znajomość. Almanach Fotografiki Śląskiej „FORMY I LUDZIE” Jego autorstwa to jedyne do tej pory tak wszechstronne i wnikliwe omówienie śląskiej fotografiki.

Właśnie On, który znał nas wszystkich i naszą twórczość opisał naszą społeczność w tym wydawnictwie z 1988 roku. Ten Almanach wydany na 10-lecie Galerii to jedyne do tej pory tak wszechstronne i wnikliwe omówienie naszej twórczości i przybliżenie sylwetek członków Okręgu Śląskiego ZPAF. Znając nas fotografików znał też plastyków i ich dzieła. Jego autorstwa jest też monografia „Plastycy Śląska i Zagłębia” z roku 1977. Właśnie to wspólne traktowanie plastyki i fotografii było tym, co wyróżniało go od innych krytyków sztuki. Wykaz książek autorstwa Alfreda Ligockiego z tej dziedziny jest imponujący i nie miejsce w tym komentarzu na ich wymienianie.

Nam udało się w roku 2003 zorganizować skromne „Sympozjum –Spotkanie” Alfred Ligocki - Życie i twórczość. Na spotkaniu tym gościliśmy córkę panią prof. dr. hab. Ewę Ligocką, która przekazała nam spuściznę, która pozostała po jej Ojcu. Wspomnienia wygłosili: Jakub Byrczek, Jerzy Lewczyński, Józef Ligęza i Andrzej Koniakowski.

Materiały, które otrzymaliśmy w darze przekazaliśmy do zborów Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Rękopisy części wydanych i nie wydanych książek, odznaczenia i medale, albumy i katalogi związane ze sztuką oraz wykaz książek autorstwa Alfreda Ligockiego znalazły się we właściwym miejscu. Tym samym zbiory te będą dostępne dla tych wszystkich, którzy będą opisywać sylwetkę i twórczość Alfreda Ligockiego. Jak np. Magdalena Strzałkowska, która napisała swoją pracę magisterska właśnie na ten temat. Obszerny tekst autorstwa Józefa Ligęzy o Alfredzie Ligockim został zamieszczony w Trybunie Robotniczej oraz w Dzienniku Zachodnim 3.04.1987.

Prezentowane zdjęcia przedstawiają Alfreda Ligockiego w towarzystwie Zofii Rydet, Anny Chojnackiej i Pawła Pierścińskiego. A jednocześnie przybliżają go nam jako człowieka przyjaznego, palącego papierosy i wesołego, o czym świadczy tak karykatura jak i wspólne radosne zdjęcie z Zofią Rydet na „X Konfrontacjach Fotograficznych”, Gorzów Wielkopolski, 1979 rok.
Znanymi autorami przestawionych zdjęć są Zbigniew Sawicz, Jerzy Lewczyński, Stanisław Sputo. Ten skromny komentarz jest tylko formą przypomnienia sylwetki Alfreda Ligockiego, któremu wiele zawdzięczamy. Brak nam na Śląsku tak wszechstronnego i przyjaznego artystom krytyka sztuki!

styczeń 2010