2010

Nasze ważne ALBUMY – KATALOGI!

ALBUMY i znaczące KATALOGI to słupy milowe naszej działalności artystycznej. Naturalnie nie wszyscy członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF mogą się poszczycić tymi ważnymi dla naszej społeczności osiągnięciami. Jednak dumny jestem, że w tych już ponad 30 latach mogę zasygnalizować właśnie te wydawnictwa w tej nowej wirtualnej rzeczywistości.
Nie jest to wymienienie wszystkich wydawnictw, do których przyłożyli swój talent nasi Koleżanki i Koledzy. Ale już ten zbiór pokazuje nasz potencjał fotograficznego zaangażowania.

„FORMY i LUDZIE” Almanach Fotografiki Śląskiej to nasza pierwsze i bardzo ważne wydawnictwo pióra Alfreda Ligockiego wydane na 10- lecie naszej Galerii w roku 1989. Ten opis wszystkich wtedy członków naszego Okręgu jest teraz dla nas bezcenny, gdy wielu z nich już niema wśród nas. Teraz na Jubileusz 30 – lecia Galerii KATOWICE aktualizujemy edycję tej tak potrzebnej prezentacji sylwetek śląskiej i nie tylko fotografii. Wydawca Śląsk Katowice.
„ANTOLOGIA FOTOGRAFII POLSKIEJ 1939 – 1989” Jerzego Lewczyńskiego to znaczący opis polskiej fotografii i sylwetek jej twórców. Jedno z najlepszych opracowań, jakie ma polska fotografia. Wydawca Lacrum Bielsko-Biała 1999. „FOTOGRAFIA 1935 – 2005” Haliny Holas-Idziakowej i Leonarda Idziaka to przepiękny album fotografii w wykonaniu tej fotograficznej rodziny. A zarazem założycielki naszego Śląskiego Okręgu. Wydawca Gras Savoye Polska 2005

„ARCHEOLOGIA FOTOGRAFII 1941 – 2005” Jerzego Lewczyńskiego to znaczące dzieło o filozofii twórczej autora poparte jego fotografią z tych lat. Wydawca Kropka i autorzy 2005.
„FENOMENY i FANTOMY” gliwickie środowisko fotograficzne w latach 1951-2000 to piękny katalog wydany przez Muzeum w Gliwicach poświecony tej wystawie w roku 2006.
„ZOFIA RYDET (1911-1997) FOTOGRAFIE” to zbiór tekstów o Zofii napisanych między innymi przez Adama Sobotę, Jerzego Lewczyńskiego, Urszulę Czartoryską, Krzysztofa Jureckiego, Andrzeja Różyckiego poparty zdjęciami Zofii. Muzeum Sztuki w Łodzi 1999.

Kolejny zestaw Albumów to cykl wydawnictw „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY” w Chorzowie oraz „Z DREWNA CIOSANE” Drewniana architektura sakralna w województwie śląskim ze zdjęciami Antoniego Kreis. Wydawca Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie lata 2002 i 2004.
„ZIEMIA RACIBORSKA” – „RACIBÓRZ” - „POETA ZIEMI NASZEJ” Joseph von Eichendorff z fotografiami Bolesława Stachowa. Wydawnictwo Libra Racibórz lata 1994, 2002.

„PRZYPOMNIENIE” Fotografie z lat 1950 – 2000 Józefa Ligęzy to obszerny katalog Jego Wystawy w Muzeum Śląskim Wydawca J.Ligęza 2008 . „50 MICHAŁ SOWIŃSKI” to też obszerny katalog z wystawy na 50-lecie pracy twórczej. Wydawca Muzeum w Gliwicach 2007. „OCALAŁY NA FOTOGRAFIACH” Śląskie kopalnie w obiektywie Haliny Holas – Idziakowej i Leonarda Idziaka. Ten skromny katalog do Wystawy wydany przez Muzeum Śląskie w Katowicach 2007 oraz omawiany wcześniej Album przyczyniły się, że fotografia Haliny Idziakowej zaistniała na znaczącej Wystawie „Polskie Dokumentalistki XX wieku” w Zachęcie w Warszawie.

„TEORIA JĘZYKA OBRAZOWEGO” Bolesława Stachowa to teoretyczny i fotograficzny efekt Jego przemyśleń pomiędzy Obrazem – Myśleniem a Światem Realnym. Wydawnictwo Libra 2007. „JASTRZĘBIE ZDRÓJ Miasto to ludzie – Ludzie to miasto” w fotografii Stanisława Sputo to piękny Albumik o powstawaniu i rozkwicie tego miasta. Wydany własnym sumptem 2001. „CZELADZ AVE MARIA” 10 lat Festiwalu. Znacząca część fotografii tego obszernego okolicznościowego albumu jest autorstwa Zbigniewa Sawicza. Wydawca Muzeum Saturn 2009.

„WODNA I OKOLICE” to nasz Okręgu Śląskiego Album poświęcony najstarszym ulicom Katowic Wodnej, Pawła i Granicznej. Ulicom naszej Starówki, która już odchodzi. Jej widoki i klimat został już tylko na fotografiach. Album zbiorowy: Arkadiusz Gola, Halina Holas-Idziakowa, Paweł Janczaruk, Andrzej Koniakowski, Krzysztof Lisiak, Marek Locher, Katarzyna Łata – Wrona, Stanisław Michalski, Janusz Musiał, Zbigniew Sawicz, Stanisław Sputo, Maciej Stobierski, Maria Śliwa, Józef Wolny, Jan Zegalski. Wydawca Urząd Miasta Katowice i Okręg Ślaski ZPAF 2007. „LATA WĘGLEM ZAPISANE” Katowicki Holding Węglowy 1993 – 2008. Historia Katowickiego Holdingu Węglowego uzupełniona fotografiami Arkadiusza Goli i Marka Lochera Wydawca Katowicki Holding Węglowy s.a. 2008. ”BYŁO PRZESZŁO NIE MINĘŁO” Śląskie Tradycje w Piekarach – Dąbrówce Wielkiej. Przebogaty Album tak strojów ludowych jak i uroczystościom tak pielgrzymkowym jak i innym okolicznościowym. Doskonałe fotografie strojów ludowych wykonał Krzysztof Niesporek. Wydawca Piekary Śląskie i Dąbrówka Wielka 2003.

„FOTOGRAFIA TATRZAŃSKA” do roku 1918 Stanisław Biziński, Awit Szubert i inni. Autorami tej monografii o starej fotografii są Aleksander Żakowicz i Kazimierz Gajewski Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Wydawnictwem „Centrum Europy” z Lwowa 2004. „ŻAGLOWIEC” Macieja Stobierskiego naszego doskonałego pejzażysty to kolejna Jego fotograficzna opowieść o morskich klimatach z wielomiesięcznej podróży na Darze Młodzieży. „METROPOLIS” Piotra Oleśia to futurystyczna wizja Chorzowa zaprezentowana temu miastu na jego 750 urodziny.
Ten niepełny zbiór zaprezentowanych Albumów i Katalogów członków Okręgu Śląskiego ZPAF oddaje w pełni wielki potencjał twórczy zawarty w fotografii którą bardzo różnorodnie uprawiają. Zbiory tej fotografii są bardzo duże a jej jakość stoi na wysokim poziomie tak treściowym jak i artystycznym. Dlatego z dużym optymizmem patrzę na dalszy rozwój naszej śląskiej fotografii.

Styczeń 2010