2009

Gustaw Holoubek – Józef Szajna
Krzysztof Lisiak „Fotografia” Galeria Teatru Śląskiego w Katowicach

Zaprezentowane przez Krzysztofa Lisiaka portrety tych wielkich postaci budzą podziw i uznanie.
Jednak kolejność i układ fotogramów w powiązaniu z pytaniami autora zmuszają nas do zajęcia stanowiska do istoty samej fotografii oraz do jej roli w naszym życiu.
Szczególnie do wspomnień, jakie wywołują portrety ludzi, którzy już od nas odeszli.
Jest i nie jest to głos z przeszłości. Nasze wspomnienia to przeszłość, ale i siła naszego aktualnego życia. Bez nich, kim bylibyśmy?
Nasze Ja to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Te portrety mówią nam o Gustawie Holoubku, Józefie Szajnie bardzo wiele, ale do ich prawdziwego zrozumienia musimy przywołać swoją wiedzę o sztukach i rolach, w jakich zagrali i w jakich byli dla nas naprawdę wielcy. Bez naszych wspomnień oraz osobistych ocen nie docenimy tego artystycznego przekazu.
Ten cykl bardzo precyzyjnie zestawionych portretów to pewien etap poznawania istoty sztuki teatralnej w wykonaniu „wielkich” na naszej katowickiej scenie. Przedstawione w Galerii Foyer Teatru Śląskiego pięknie oświetlone i uzupełnione ich głosami nie tylko nam ich przypominają, ale też zmuszają do refleksji i zastanowienia się nad istotą przekazu, jaki nam pozostawili.
W tym fotograficznym spektaklu tkwi siła i hołd, jaki Krzysztof Lisiak im składa!

31.01.2009