2009

Zbigniew Podsiadło - „ŁEMKOWYNA”

„Łemkowyna to w miejscowym dialekcie nazwa regionu obejmującego tereny Beskidu Niskiego, a zamieszkałego przez ludność o odrębnej kulturze i języku. Istotną rolę w kształtowaniu świadomości i kultury Łemków odegrał kościół wschodni – prawosławny i grekokatolicki. Mimo tragedii wojen i akcji masowych wysiedleń, Łemkowie zachowali świadomość grupową, co pozwala im kultywować swoje tradycje oraz szeroko propagować bogaty dorobek kulturalny.

Aby pamięć przetrwała
do następnych pokoleń,
nie wystarczą kronikarskie
zapiski jednego człowieka
…to wysiłek zbiorowy,

wydarzenia rodzinne, krajowe,
z życia małych grup społecznych
czy dzielnicy.
nie zapisane, nie przekazane
tracą swoją historyczną wartość

Celowo lub przez niedbalstwo
całe narody – ginęły
zapominając i nie szukając
swojej przeszłości.

Po tych mądrych słowach Zbigniewa niewiele mi już zostaje do powiedzenia. Pozostaje nam chwila do zastanowienia się nad tym, co fotografujemy i jak to pokazujemy!!!
Ta fotografia to pogłębiony reportaż socjologiczny o wysublimowanej estetyce…(tak określił fotografię Zbigniewa Podsiadły Paweł Pierściński).

W moich komentarzach ta fotografia to kolejny ważny przyczynek do pokazania naszej różnorodności śląsko-zagłębiowskiej fotografii.

październik 2009 r