2009

Akty - Michała Sowińskiego

Michał Sowiński to znacząca postać gliwickiego i tym samym naszego środowiska fotograficznego. W roku 2007 obchodził Jubileusz 50- lecia pracy twórczej. Dawno temu gdy Towarzystwa Fotograficzne tak Gliwickie jak i Katowickie działały bardzo prężnie i twórczo poznałem Michała Sowińskiego, Zofię Rydet, Jurka Lewczyńskiego i innych ważnych fotografów gliwickich. Do dzisiaj wspominam te miłe i bardzo dla mnie cenne spotkania z fotografią gliwicką na wysokim twórczym poziomie. Dała mi ona bardzo wiele i jestem im wszystkim bardzo wdzięczny.

Michał Sowiński już wtedy był duszą Gliwickiego Towarzystwa i przyjaznym wszystkim artystą. Dlatego też pisząc ostatnio cykl o Fotografii Aktu w naszej Galerii i wymieniając Bogusława Michnika, Jowitę Mormul, Krzysztofa Niesporka, Marysię Sliwę i wreszcie Piotra Olesia jakoś zapomniałem o Michal. Jest mi teraz trochę głupio, bo, o kim jak, o kim ale o Michale, który już dawno w latach 70-tych tworzył dobre i ciekawe akty kobiece po prostu nie wypadało zapomnieć. I słuszną ma do mnie pretensję Michał, że nic o nim nie napisałem o nim w moich komentarzach.

Przepraszam za ten nietakt i pełen uznania prezentuję ten bardzo skromny zestaw aktów Michała. W tamtych czasach właśnie te twórcze poszukiwania piękna ciała kobiecego były dla nas wszystkich młodszych bardzo ważne i inspirujące. Już wtedy bez komputera Michał stosował montaże nie odbiegające od osiągnięć dzisiejszych twórców wystawy Cyberfoto. Jednak istotą fotografii Sowińskiego jest doskonałe operowanie światłem, które buduje tak klimat jak i podkreśla formy ciała kobiecego.

Ta klasyczna już fotografia aktu zachowując swój styl jest nadal ciekawa i może być nadal inspirująca dla tych, którzy fotografię i jej historię odkrywają w internecie. Dlatego tak ważne jest przypominanie tych, o których wiemy tylko my starzy bywalcy tak Salonów Fotograficznych jak i innych prezentacji. Wynikają tylko z tego, że od wielu lat uprawiamy fotografię z autentycznym przekonaniem i pasją.

Jednak cieszy mnie fakt różnorodności poszukiwań twórczych całego naszego śląskiego środowiska i zainteresowania tymi dokonaniami, jakie objawia współczesne pokolenie myślących twórczo fotografów.

Fotografia nie zaczęła się dopiero wtedy, gdy oni i ich koleżeństwo zaczęło poważnie fotografować ! Należy sobie zadać trochę trudu, aby dotrzeć i rozpropagować nie tylko swoją fotografię przez pojawianie się na stronach internetowych, ale należy tez poszukać swoich protoplastów w tych dziedzinach fotografii, które nas interesują. A z wyszukanymi pięknymi starociami należy się podzielić i oddać pokłon tym, od których nasze współczesne inspiracje czerpiemy. Ja z całym szacunkiem odnoszę się do tych wszystkich, od których się wiele nauczyłem i którzy mnie umocnili w tym, co teraz robię!

lipiec 2009