2009

Śląska Ballada Zbyszka Sawicza


Widok z mojego okna


Spękana ziemia czyli śląskie pustynie


Życie pomiędzy Bogiem a pracą / W cieniu kominów i krzyży


W zamkniętym świecie podwórek / Swojskość na podwórkach zamknięta


Wszystkie dzieci bawią się w Indian


Śląskie symbole czyli u nas bez tynku


A na horyzoncie ….hałdy


Podaj …węgiel czyli sól ziemi


Odrodzenie ?

Wszystkie te podpisy z Wystawy Zbyszka Sawicza zestawione razem to „Śląska Ballada”.

Widok z mojego okna
Spękana ziemia czyli śląskie pustynie
Życie pomiędzy Bogiem a Pracą / W cieniu kominów i krzyży
W zamkniętym świecie podwórek / Swojskość na podwórkach zamknięta
Wszystkie dzieci bawią się w Indian
Śląskie symbole czyli u nas bez tynku
A na horyzoncie….hałdy
Podaj…. Węgiel czyli sól ziemi
Odrodzenie?

Danuta Kowalik – Dura

Katowice, kwiecień 2009.