2009

Cisza - Beaty Mendrek-Mikulskiej

Wielkanocne wyciszenie to czas dla nas wszystkich czas do zastanowienia się nad sobą i naszą fotografią !
Beata potrafiła tą „ciszę” pokazać w swojej fotografii.
Dziękuję Jej za to, że te bardzo spokojne zdjęcia i ich klimaty uspokoiły mnie i sądzę, że uspokoją też innych wrażliwych odbiorców dobrej fotografii.

Andrzej Koniakowski - kwiecień 2009.

Cisza przynosi ukojenie i rodzi wizerunki przesycone uczuciami...

Tworząc obrazy opieram się na silnych wrażeniach zmysłowych powstałych w wyniku bezpośredniego „dotknięcia” danej rzeczywistości.
To, co najsilniejsze pozostaje w pamięci. Czasem uproszczone, czasem wzbogacone.
To jak obrazowanie wewnętrznych przeżyć powstałych przy użyciu wszystkich zmysłów poznawczych.

Poznawanie świata w ciemności uwypukla wszystkie zmysły poza zmysłem wzroku – powoduje spiętrzenie i nagromadzenie elementów, wyolbrzymienie ich.
Poznawanie świata w pełni światła, świata niemal prześwietlonego – upraszcza formy, ogranicza do małego wycinka, szczeliny, jakby oglądanie świata przy zmrużonych oczach.

Przestrzenie, które rodzą się poprzez ciągłą fascynację tym, co udało mi się zobaczyć, poczuć, ciągle od nowa.

(Beata Mendrek - Mikulska www.horyzonty.net)