2008

„Mistrzowie piękna” Zbyszka Sawicza

Kolekcja znamienitych osobowości fotografowanych przez Zbyszka Sawicza to ważny przyczynek do naszego śląskiego wizerunku. Wrażliwy artysta, jakim jest Zbyszek potrafił dotrzeć i ciekawie sportretować tych wszystkich, którzy w kulturze Śląska i Polski coś znaczą oraz osiągnęli wiele. „Mistrzowie piękna” to ci, którzy nadają nowy wizerunek Śląskowi. Dotychczasowe dominowanie przemysłu ciężkiego i węglowego gloryfikowało tych wszystkich, którzy stal i węgiel wydobywali. Ludziom tej ciężkiej pracy należy się szacunek oraz uznanie.

Kultura tworzona w środku wielkoprzemysłowego regionu czerpie z jego tradycji a docierając do wszystkich klas społecznych wzbogaca się o nowe treści. Jednocześnie promieniuje na zewnątrz obrazem nowej rzeczywistości.
Wybitni artyści mieszkający i tworzący obok nas oraz wszyscy, którzy tu tylko zaczynali czy przelotem bywali to ważne w kulturze postacie. Prawie wszystkich Zbyszek poznał i ciekawie z dużą kulturą sportretował.

Ten zbiorowy portret ludzi kultury jest największy i najciekawszy, jaki powstał w Katowicach na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Znaczącą istotą jest różnorodność prezentowanych dziedzin kultury, oraz ciekawe i wnikliwe spojrzenie na każdego portretowanego. Wydobycie indywidualnych rysów osobowości to kolejna zasługa fotografa umiejącego nie tylko fotografować oraz rozmawiając odkryć charakterystyczne cechy i to coś co jest dla każdego z nas rysem charakterystycznym. To właśnie nadaje prawdę dobremu portretowi.

Tą oczywistą prawdę portretowej fotografii niby wszyscy znają, ale po mistrzowsku potrafił zrealizować Zbyszek Sawicz . Wielu fotografów ma dobre portrety znaczących artystów. Jednak nie były one tak konsekwentnie zbierane i eksponowane. Niektóre miały tylko krótki żywot gazetowy uzupełniając okolicznościowy tekst.
Wystawa „Mistrzowie piękna” to radosny moment w życiu artysty. Jednocześnie jest to kolejne wyzwanie i przypomnienie, że są jeszcze inni ważni do pokazania. Zobaczyliśmy piękne A to chcemy B i C !
Ale Zbyszek Sawicz da sobie radę i wierzę, że będziemy mogli oglądać jego kolejne kolekcje ciekawych portretów.

„Mistrzowie Piękna” Galeria KATOWICE wrzesień 2007 „Mistrzowie Piękna” druga odsłona Galeria pod Filarami Czeladź 2008 Alfabetyczny spis przedstawionych artystów osłona druga: Rafał Blechacz, Mirosław Błaszczyk, Renata Bonczar, Zygmunt Brachmański, Josif Brodski, Ignacy Gogolewski, Henryk Mikołaj Górecki, Tadeusz Grabowski, Gustaw Holoubek, Halina Holas-Idziakowa, Sławomir Idziak, Waldemar Jama, Andrzej Jasiński, Tomasz Jura, Roman Kalarus, Jacek Kasprzyk, Wojciech Kilar, Wojciech Kuczok, Warcisław Kunc, Kazimierz Kutrz, Jerzy Lewczyński, Lech Majewski, Jerzy Maksymiuk, Czesław Miłosz, Wiesław Ochman, Marian Oslislo, Krzysztof Penderecki, Magdalena Piekorz, Tadeusz Różewicz, Jerzy Salwarowski, Franciszek Starowieyski, Jan Szmatloch, Aleksander Teliga, Jerzy Trela, Antoni Wit, Krystian Zimerman

9.06.2008