2006

Krzesło wielu znaczeń! Katarzyny Wolny

Postindustrialne krzesło Katarzyny Wolny to obiekt wielu znaczeń. Swoim przemysłowym sztafażem wpisuje się doskonale w nasz śląski krajobraz. Tym samym stało się istotnym ciekawym fragmentem cyklu wystaw MOTYWY ŚLĄSKA.

Opowieść o naszej śląskiej ziemi została dopowiedziana jeszcze czymś więcej. W tej skromnej prezentacji zaistniał artystyczny dialog dwojga artystów. Z jednej strony młoda artystka przedstawia nam swoje ‘’białe – wiotkie krzesło’’ a jego tłem jest postindustrialny przejmujący widok hal przemysłowych, doskonale znany i przeżyty przez artystę starszego. Mogę sobie tylko wyobrażać ten rodzinny dialog na tematy kompozycji, miejsc, światła i innych momentów w czasie wykonywania tych zdjęć. Właśnie te rozmowy na pewno w niektórych momentach trudne i burzliwe to to, co nadaje głębię i wartość tej prezentacji.

To piękna forma przekazywania tradycji a jednocześnie rozmowy córki z ojcem. Rozmowy, z której powstają kolejne pełne klimatu i ciepła fotogramy. Obrazy gdzie krzesło swoją bielą i ażurem oddaje dziewczęcą radość z tworzenia nowej wizji w znanym i przeżytym przez jej ojca wnętrzu.

Miałem możliwość zaobserwować w innych fotografiach tego artysty momenty poszukiwania swojej rodzinnej tożsamości. Dla mnie chłodnego obserwatora to piękny i ważny rys twórczości. Jego umiejętne przekazywanie i zaszczepianie w młodej twórczej artystce to istotny element przekazywanie artystycznej tradycji.
Młodość, która potrafi korzystać z doświadczeń i wrażliwości starszych przez dodanie swojej energii, wizji i wiary potrafi osiągać całkiem nowe odkrywcze tereny tak w sztuce jak i w życiu. Ale ostoją twojego sukcesu będzie ten trwały fundament, który teraz w znojnym trudzie pracy i dyskusji budujesz Katarzyno.

grudzień 2006