2006

ŚLĄSK AKTIV 2 Ekrany Światła - Medialne Ołtarze

Katowickie Biuro Wystaw Artystycznych w sierpniu gościło artystów odczuwających potrzebę przełamania spojrzenia na śląską sztukę. Przewartościowania dominujących obrazów sztuki śląskiej od mitologizującej, czy akademickiej po otwartość na poszukiwania. Wśród zaproszonych artystów znalazł się nasz Kolega Janusz Musiał. To bardzo dobrze, że wśród plastyków pojawia się ambitny i uzdolniony plastycznie fotograf. Pomiędzy plastyką a fotografią istnieje ciągła potrzeba wzajemnego się uzupełniania i dopełniania.

Sam portret artysty to już plastyczne przetworzenie.

Aktualnie artysta zajmuje się naszą egzystencją rozgrywającą się w świecie wypełnionym nieskończoną liczbą ekranów. Rozdrgane kalejdoskopowe obrazy to jego próba wizualizacji naszej kiczowatej rzeczywistości. Dlatego pozwoliłem sobie zwielokrotnić jego ekspozycję z sali wystawowej. Baloniki pozwalają z uśmiechem spojrzeć na ten przegadany optycznie świat.

Ale poważnie podchodząc do tego omówienia wypada się pochylić nad próbą analizy czy refleksji nad tym, co nam serwują niezliczone wielkością i ilością ekrany multimedialne. Już sama próba postawienia problemu powinnam budzić zrozumienie, jeżeli już nie akceptację. Te fotograficzne obrazy niczego nie przedstawiają, ale zmuszają do zastanowienia się nad tym, co nas otacza i to już jest wartość sama w sobie.

Fotografując ekspozycję Janusza podjąłem też próbę fotografowania tego, co się działo na ekranie telewizora nadającego w kółko ten sam ciąg obrazów. Na mojej fotografii był telewizor - był zarys nadawanego obrazu - było odbicie obrazów zawieszonych na ścianach a nawet pojawił się zarys mojej osoby. A chciałem nie być na tym odbiciu, nie udało mi się wyjść z kadru. I to jest chyba puenta czy istota przekazu artysty. Jesteśmy aktywnymi odbiorcami i zarazem uczestnikami otaczającej i zalewającej nas elektronicznej rejestracji. Całkowicie uzależniamy się i poddajemy się manipulacji wirtualnej rzeczywistości, zatracając równocześnie granice między zjawą a realnym światem. Ale który świat jest realny?

sierpień 2006.